REALIZOVANÉ PROJEKTY

Medzi naše realizácie patria komerčné priestory napr. spoločnosti Triad ale aj obytné priestory. Zopár realizáci na ukážku.